ทำไมคนถึงได้สนใจอาหารออแกนิค

ในโลกเราปัจจุบัน ทุกคนอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ถึงแม้สินค้าออแกนิคจะมีราคาสูง คนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมรับประทานกัน สินค้าออแกนิคต้องได้การรับรองมาตรฐาน ต้องมีคุณภาพทางโภชนาการกระบวนการการผลิตที่ปลอดสารพิษ อาหารออแกนิคมีรสชาติอร่อย หวาน เข้มข้น หอมกลิ่นของสด เพราะว่าการปลูกสินค้ากันอีกพื้นดินต้องมีความสมบูรณ์ พวกอาหารออแกนิค จะช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อโรค วิธีการทำการเกษตรแบบออแกนิคจะไม่ตัดแต่งทางพันธุกรรม เราจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าออแกนิคเป็นพันธุ์แท้แบบธรรมชาติ 100%

ปลอดภัยไร้สารเคมี

เหตุผลหลัก สินค้าออแกนิคเป็นสินค้า ไร้สารเคมีกำจัดยาฆ่าแมลง ไร้สารเคมีการเร่งการเจริญเติบโต มั่นใจหายห่วงทุกครั้งที่รับประทาน สินค้าออแกนิคตีความหมายคือ สินค้าปลอดสารพิษ ที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังช่วยอนุรักษ์ ดิน น้ำ  อากาศ สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้คงอยู่อย่างบริสุทธิ์

มีสารอาหารครบถ้วน

การที่ใช้ดินที่ไม่มีสารเคมีและน้ำที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษ เป็นการดูแลแบบธรรมชาติ ทำให้วัตถุดิบมีสารอาหารครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร เป็นการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ ที่ไม่ต้องลงทุนซื้อยาฆ่าแมลง

ประโยชน์ที่มีวิตามินและคุณภาพทางโภชนาการ

การทำเกษตรเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่ผ่านคุณภาพ ยังมีวิตามินหลายๆอย่างจากสารต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ทางโภชนาการต่อสุขภาพร่างกายของเรา เช่น  สารโอมาก้า กรดอะมิโน สารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น แถมพวกอาหาร Organic ยังมีรสชาติดี ดีกว่าอาหารที่ผลิตจากการเกษตรทั่วไป เพราะว่าอาหารพวกออแกนิคไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต หรือแม้แต่รายการแปรรูปต่างๆแบบสำเร็จ คือพวกอาหารออแกนิคแบบแปรรูปน้อยกว่าเพื่อให้ได้คุณภาพทางโภชนาการให้ได้มากที่สุด

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคุณภาพดินและน้ำ

ปัจจัยสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ได้ธรรมชาติที่สุด โดยการทำเกษตรเรื่อง ดิน น้ำ ฟาร์มเกษตรกรต่างๆจะต้องเตรียมพื้นดินด้วยวิธีต่างๆ เช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  การไม่เผาตอซังเพื่อไม่ให้เกิดการล้างหน้าดิน ในกรณีพื้นไม่เรียบ ว่าให้ไม่เกิดปัญหาดินเค็ม จากการเพาะปลูกไม่พึงประสงค์ ทำให้ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์และฟื้นฟูได้ง่าย เช่นเดียวกับน้ำเกษตรกรอินทรีจะต้องใช้น้ำอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้เกิดใช้น้ำแบบเกินความจำเป็น และต้องระวังน้ำที่อยู่ในดินมากเกินไป จะทำให้ดินเสื่อมโทรมลงไปไม่ได้คุณภาพ

ให้ประโยชน์แก่เกษตรกรราคายุติธรรมผู้บริโภค

ฟาร์มเกษตรกรที่ผลิตอาหารออแกนิคจะได้ราคารับประกันจากผลผลิต การรับประกันราคาจากการผลผลิตมาจากการพิจารณาในการใช้ต้นทุนในการผลิต รวมถึงค่าราคาตอบแทนการทำเกษตรกร ทำให้คนทำฟาร์มเกษตรกรพึ่งพอใจกับราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำปัญหาในสังคม ถ้าเปรียบเทียบกับระบบเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรทั่วไปผลผลิตต่ำทำให้เกิดปัญหามีหนี้สิน ราคาทุนก็ยังไม่ได้ ส่วนสำหรับผู้บริโภคอาหารออแกนิคเป็นราคาที่เหมาะสม ปลอดจากสารพิษ สด เข้มข้น เป็นอาหารที่ได้คุณภาพอย่างมาก ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย บาคาร่า ออนไลน์