เทคนิคการปลูกต้นชาและวิธีการดูแลต้นชาให้มีผลผลิตที่ดี

ต้นชา

วิธีการใส่ปุ๋ย ต้นชา

เราควรศึกษาความต้องการของ ต้นชา แต่ละสายพันธุ์ปุ๋ยแต่ละชนิดแตกต่างกันไป อยู่ไหนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิประเทศสภาพดินน้ำแตกต่างกันไป การใส่ดินสำหรับต้นชาที่ปลูกใหม่นั้นกวนๆดินให้รอบต้นแล้วจึงใส่ปุ๋ยได้ ต้นขาที่มีอายุ ควรโรยปุ๋ยยาวตามแนวของต้นชา โดยเว้นระยะห่างจากต้นประมาณ 1 ฟุต  จากนั้นควรพรวนดินให้เรียบร้อย ต้องบอกก่อนว่าการใส่ปุ๋ยนั้นสำหรับต้นชาที่เริ่มในการแตกยอดใหม่จะมีความเข้มข้นของสารเคมีของปุ๋ยนั้นอยู่ประมาณ ไม่ถึง 10%

ควรกำจัดวัชพืชและการตัดแต่งกิ่งด้วย 

วัชพืชนั้นเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากในส่วนของชา มีวิธีการต่างๆนานารายการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการขายสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกคนนิยมใช้เป็นอย่างมากสำหรับเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็มีผลเสียเพราะว่ามีสารเคมีตกค้าง ชาวเกษตรกรจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยปริมาณสารตกค้างต่างๆในส่วนของชาด้วย การคลุมดินจะช่วยให้วัชพืชน้อยลง การตัดกิ่งนั้นควรตัดเพื่อให้การเก็บผลผลิตทานั้นได้ง่ายช่วยให้การกระตุ้นทำให้เกิดยอดชาแตกใหม่อีกด้วย 

การเก็บชา

เมื่อต้นของชาเรานั้นมีอายุประมาณ  3 ปีขึ้นไปจะเริ่มสร้างผลผลิตเพื่อส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ วิธีการเก็บยอดชา ไม่ว่าจะเป็นการเก็บด้วยเครื่องหรือการเก็บเครื่องมือก็ได้เช่นกัน ส่วนเครื่องนั้นจะสะดวกสบายๆ ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ผลผลิตตามคุณภาพ การเก็บไว้มือนั้นจะให้คุณภาพของตานั้นคงสภาพไว้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ปีหนึ่งนั้นสามารถเก็บใบชาได้  5-6 ครั้งเลยทีเดียว ไปหาเราเก็บไว้ค่านั้นเราควรคำนึงถึงยอดขาดแล้วเก็บไม่ให้ช้ำกลับกล่องที่เรามาเก็บ ราชานั้นช้ำคุณภาพของใบชาก็ลดน้อยลง