เทคนิคการปลูกต้นชาและวิธีการดูแลต้นชาให้มีผลผลิตที่ดี

  • การขยายพันธุ์โดยใช้การเพาะเม็ด โดยส่วนใหญ่แล้วชาวเกษตรกรจะใช้สายพันธุ์ชาอัสสัม โดยเมล็ดของชานั้นจะเป็นชาที่แก่ ให้เราดูที่เปลือกของผลชาที่มันมีสีเขียวมั้งกลายเป็นสีน้ำตาล วิธีการเพาะงั้นก็ง่ายๆนำใบชาที่แห้งที่เราเตรียมไว้จำเป็นต้องตากในที่แห้ง เราจะได้เห็นได้ว่าเปลือกมันจะแตกออกมา โดยใช้เวลาประมาณไม่เกิน 2 วัน จากนั้นเราแยกเม็ดมันจากเปลือกแล้วนำไปแช่น้ำ ประมาณ 1 วันเราจะเห็นได้ว่าเม็ดชาที่พร้อมสำหรับการปลูกนั้นจะจมน้ำ นำเม็ดชาที่พร้อมสำหรับในการปลูก ใช้ถุงดำขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไป เราควรวางเมล็ดคว่ำ เมื่ออายุชามีอายุประมาณ 8 เดือนขึ้นไป เราเห็นได้ว่าต้นมันแข็งแรงแล้ว เรานำชามาปลูกที่พื้นดินปกติได้
  • การขยายพันธุ์โดยการปักชำ โดยการปักชำนี้เป็นวิธีการทำแบบสมัยก่อน เราควรคัดต้นที่แข็งแรงดูให้ดีว่ามีรอยการกินของแมลงหรือไม่ควรเลือกกิ่งที่ไม่มีรอยสมบูรณ์ กริ่งไม่ควรที่จะอ่อนเกินไปและแก่เกินไปเราสังเกตจากสีของจริงจะมีสีเขียวผสมน้ำตาลนิด จึงนำสิ่งที่เราเตรียมไว้มาปักชำในถุงพลาสติก ควรทำมุม 45 องศา แล้วควรนำถุงพลาสติกอีกใบนำมาครอบไว้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของน้ำไปมากกว่านี้ ควรให้น้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน นำถุงพลาสติกที่เราคุ้มไหมออก ถ้ามีลำต้นสูงประมาณ 15 cm ขึ้นไปแล้วควรนำมาปลูกไว้ลงดินแนะนำควรตัดกิ่งก้านเล็กน้อยเพื่อกระตุ้น

วิธีการใส่ปุ๋ย ต้นชา

เราควรศึกษาความต้องการของ ต้นชา แต่ละสายพันธุ์ปุ๋ยแต่ละชนิดแตกต่างกันไป อยู่ไหนแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิประเทศสภาพดินน้ำแตกต่างกันไป การใส่ดินสำหรับต้นชาที่ปลูกใหม่นั้นกวนๆดินให้รอบต้นแล้วจึงใส่ปุ๋ยได้ ต้นขาที่มีอายุ ควรโรยปุ๋ยยาวตามแนวของต้นชา โดยเว้นระยะห่างจากต้นประมาณ 1 ฟุต  จากนั้นควรพรวนดินให้เรียบร้อย ต้องบอกก่อนว่าการใส่ปุ๋ยนั้นสำหรับต้นชาที่เริ่มในการแตกยอดใหม่จะมีความเข้มข้นของสารเคมีของปุ๋ยนั้นอยู่ประมาณ ไม่ถึง 10%

ควรกำจัดวัชพืชและการตัดแต่งกิ่งด้วย 

วัชพืชนั้นเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากในส่วนของชา มีวิธีการต่างๆนานารายการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการขายสารเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกคนนิยมใช้เป็นอย่างมากสำหรับเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็มีผลเสียเพราะว่ามีสารเคมีตกค้าง ชาวเกษตรกรจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยปริมาณสารตกค้างต่างๆในส่วนของชาด้วย การคลุมดินจะช่วยให้วัชพืชน้อยลง การตัดกิ่งนั้นควรตัดเพื่อให้การเก็บผลผลิตทานั้นได้ง่ายช่วยให้การกระตุ้นทำให้เกิดยอดชาแตกใหม่อีกด้วย 

การเก็บชา

เมื่อต้นของชาเรานั้นมีอายุประมาณ  3 ปีขึ้นไปจะเริ่มสร้างผลผลิตเพื่อส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้ วิธีการเก็บยอดชา ไม่ว่าจะเป็นการเก็บด้วยเครื่องหรือการเก็บเครื่องมือก็ได้เช่นกัน ส่วนเครื่องนั้นจะสะดวกสบายๆ ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้ผลผลิตตามคุณภาพ การเก็บไว้มือนั้นจะให้คุณภาพของตานั้นคงสภาพไว้อย่างสมบูรณ์ โดยที่ปีหนึ่งนั้นสามารถเก็บใบชาได้  5-6 ครั้งเลยทีเดียว ไปหาเราเก็บไว้ค่านั้นเราควรคำนึงถึงยอดขาดแล้วเก็บไม่ให้ช้ำกลับกล่องที่เรามาเก็บ ราชานั้นช้ำคุณภาพของใบชาก็ลดน้อยลง

Comments are Disabled